Bestuur:

S.A.M Likumahua Alleen/zelfstandig bevoegd

M.Minck gezamenlijk bevoegdheid met andere bestuursleden

S.E.S. Sikkema gezamenlijk bevoegdheid met andere bestuursleden

 

Beloningsbeleid:

Het bestuur/vrijwilligers/stagiaires van Stichting Ik Trakteer werken volledig op vrijwilligersbasis en

krijgen geen enkele vergoeding voor alle werkzaamheden die wordt verricht. 

 

Het beleidsplan:

Het waarborgen van continuïteit van die werkzaamheden ,organiseren, inzamelen, acties die gericht zijn op de mensen van de armoedegrens/minima
Voorkomen van verspilling van goed voedsel  en het helpen van mensen die in
armoede leven.

De ouderen/Eenzame ouderen ondersteunen/helpen door organiseren van activiteiten waardoor een visuele cirkel wordt doorbroken om andere mensen te ontmoeten, door ze te helpen met bv doorverwijzen naar de juiste instanties, koffieochtenden , koken en gezamenlijk met elkaar eten en nog veel meer. 

Hiermee wordt ook de  (stille) armoede in de gemeente Groningen gemeente Haren, gemeente Ten- Boer en omstreken bestreden. 
Verder wordt aan mensen die begaan zijn met het lot van deze mensen de
gelegenheid gegeven iets waardevols te doen als vrijwilliger

 

OVER Stichting Ik Trakteer

Stichting Ik Trakteer is een zelfstandige stichting, zonder religieuze of politieke doelstelling.

Voor elkaar en met elkaar proberen wij ons in te zetten voor de armoedegrens en de minima

Er zijn geen betaalde krachten; alle werkzaamheden worden gedaan door stagiaires en vrijwilligers en zetten zich voorledig in voor de minima in de:

 

* Gemeente Groningen

* Gemeente Haren

* Gemeente Ten- Boer en omstreken